نام تلفن نوع خدمات آدرس يونيك 09125485674 نوشيدني سرد و گرم بازار پرديس دو - طبقه زيرين بام زعفران 4423660 چاي و قليان انتهاي بازار مريم - طبقه فوقاني رستوران زعفران بلك اند وايت 4456266 ساندويچ و نوشيدني روبروي بازار پانيذ پارادايز 4456994 نوشيدني سرد و گرم بازار پرديس دو طبقه همكف بولينگ مريم 4421121 نوشيدني سرد و گرم خيابان سنائي - بين هتل شايان و بازار ونوس پارميس 4446223 نوشيدني سرد و گرم هتل پارميس زيتون 4424206 نوشيدني سرد و گرم بازار زيتون طبقه همكف مركز تجاري 7698536 نوشيدني سرد و گرم بازار مركز تجاري - طبقه همكف ماها 44458461 نوشيدني سرد و گرم بازار مرواريد - جنب محل قرعه كشي ميتا كيش 4450842 نوشيدني سرد و گرم بازار پرديس 2 - طبقه 1 ميتا كيش 4452489 نوشيدني سرد و گرم بازار مركز تجاري بوفه ترمينال 7681318 نوشيدني سرد و گرم ترمينال شماره يك فرودگاه بوفه بهاران 09188369968 چاي و قليان خيابان فردوسي روبروي...
تعداد بازدید مطلب : 6756