نوروز 1396

26 اسفند 95 الی 15 فروردین 96

 هتل های 2 ستاره - از 900،000

هتل
قیمت 3 شب
(تومان)
قیمت 4 شب
(تومان)
تاریخ
مشخصات آژانس
شباویز / سیمرغ 2 تخت: 900،000 2 تخت: 1،080،000 25 اسفند الی 15 فروردین آژانس گردشگران اصفهان
اصفهان، بوستان سعدی
031-36249666
ویلای شباویز 2 تخت: 1،050،000 2 تخت: 1،230،000 27 اسفند الی 4 فروردین آژانس نسیم بهشت
اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو
031-1812
ویلای شباویز 2 تخت: 1،050،000
3 تخت: 950،000
2 تخت: 1،230،000
3 تخت: 1،100،000
27 اسفند الی 4 فروردین آژانس آراز گشت ایرانیان
اصفهان، خیابان پروین
031-32502623
آبادگران با ناهار تخت: 1،120،000 2 تخت: 1،370،000 25 اسفند الی 15 فروردین آژانس گردشگران اصفهان
اصفهان، بوستان سعدی
031-36249666
آبادگران با ناهار تخت: 1،250،000
3 تخت: 1،150،000
2 تخت: 1،500،000
3 تخت: 1،370،000
27 اسفند الی 4 فروردین آژانس آراز گشت ایرانیان
اصفهان، خیابان پروین
031-32502623

 هتل های 3 ستاره - از 1،100،000

پارسیان با ناهار 2 تخت: 1،420،000 2 تخت: 1،770،000 25 اسفند الی 15 فروردین آژانس گردشگران اصفهان
اصفهان، بوستان سعدی
031-36249666
پارسیان با ناهار 2 تخت: 1،550،000
3 تخت: 1،400،000
2 تخت: 1،900،000
3 تخت: 1،700،000
27 اسفند الی 4 فروردین آژانس آراز گشت ایرانیان
اصفهان، خیابان پروین
031-32502623
جام جم 2 تخت: 1،150،000 2 تخت: 1،350،000 25 اسفند الی 15 فروردین آژانس گردشگران اصفهان
اصفهان، بوستان سعدی
031-36249666
ویلای سیمرغ 2 تخت: 1،100،000
3 تخت: 1،000،000
2 تخت: 1،280،000
3 تخت: 1،250،000
27 اسفند الی 4 فروردین آژانس نسیم بهشت
اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو
031-1812
ویلای سیمرغ 2 تخت: 1،100،000
3 تخت: 1،000،000
2 تخت: 1،280،000
3 تخت: 1،250،000
27 اسفند الی 4 فروردین
آژانس آراز گشت ایرانیان
اصفهان، خیابان پروین
031-32502623
شایلی  2 تخته ممتاز: 1،700،000
 2 تخته لوکس: 1،750،000
 2 تخته ممتاز: 2،000،000
 2 تخته لوکس: 2،050،000
27 اسفند الی 4 فروردین آژانس نسیم بهشت
اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو
031-1812
سارا 2 تخته: 1،650،000
 3 تخته: 1،500،000
سوییت رویال 3 تخته: 1،800،000
2 تخته: 1،950،000
 3 تخته: 1،750،000
سوییت رویال 3 تخته: 20،050،000
27 اسفند الی 4 فروردین آژانس نسیم بهشت
اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو
031-1812
قائم جدید 2 تخته: 1،600،000 2 تخته: 1،900،000 25 اسفند الی 15 فروردین آژانس گردشگران اصفهان
اصفهان، بوستان سعدی
031-36249666
قائم جدید 2 تخته: 1،600،000
 3 تخته: 1،450،000
2 تخته: 1،900،000
 3 تخته: 1،700،000
27 اسفند الی 4 فروردین آژانس نسیم بهشت
اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو
031-1812

هتل های چهار ستاره از 1،590،000

آرامیس 2 تخته با ناهار: 1،720،000
2 تخته بدون ناهار: 1،590،000
3 تخته با ناهار: 2،170،000
3 تخته بدون ناهار: 1،850،000
25 اسفند الی 15 فروردین آژانس نسیم بهشت
اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو
031-1812
آرامیس با ناهار 2 تخت: 1،850،000
3 تخت: 1،590،000
2 تخت: 2،300،000
3 تخت : 1،950،000
27 اسفند الی 4 فروردین آژانس آراز گشت ایرانیان
اصفهان، خیابان پروین
031-32502623

هتل های پنج ستاره از 2،170،000

شایان روبه دریا- 2 تخت: 2،370،000
رو به جزیره 2 تخت: 2،070،000
روبه دریا- 2 تخت: 3،070،000
رو به جزیره 2 تخت: 2،670،000
25 اسفند الی 15 فروردین آژانس گردشگران اصفهان
اصفهان، بوستان سعدی
031-36249666
داریوش روبه دریا- 2 تخت: 2،470،000
رو به جزیره 2 تخت: 2،170،000
روبه دریا- 2 تخت: 3،170،000
رو به جزیره 2 تخت: 2،770،000
25 اسفند الی 15 فروردین آژانس گردشگران اصفهان
اصفهان، بوستان سعدی
031-36249666
داریوش روبه دریا- 2 تخت: 2،600،000
رو به جزیره 2 تخت: 2،300،000
روبه دریا- 2 تخت: 3،300،000
رو به جزیره 2 تخت: 2،900،000
27 اسفند الی 4 فروردین آژانس آراز گشت ایرانیان
اصفهان، خیابان پروین
031-32502623

برچسب ها
مطالب مرتبط

نام
 
نظر
حداکثر 1024 کاراکتر

 
کد امنیتی