نوروز 1396

26 اسفند 95 الی 15 فروردین 96

 هتل های 2 ستاره - از 490،000 تومان

هتل
قیمت 2 تخته هر نفر
(تومان)
قیمت 3 تخته هر نفر
(تومان)
تاریخ
مشخصات آژانس
 هتل ستاره طلایی کیش 490،000 480،000 رفت:15 فروردین
برگشت :18 فروردین
ماهان سیر سام
02188525200
هتل آرا کیش 590،000 540،000 رفت:15 فروردین
برگشت :18 فروردین
ماهان سیر سام
02188525200

 هتل های 3 ستاره - از 660،000 تومان

هتل آفتاب شرق کیش 660،000 630،000 رفت:15 فروردین
برگشت :18 فروردین
ماهان سیر سام
02188525200
هتل جام جم کیش 670،000 620،000 رفت:15 فروردین
برگشت :18 فروردین
ماهان سیر سام
02188525200

هتل های 4 و 5 ستاره از 810،000 تومان

هتل چهار ستاره آریان کیش 810،000 690،000 رفت:15 فروردین
برگشت :18 فروردین
ماهان سیر سام
02188525200
هتل پنج ستاره شایگان کیش 930،000 790،000 رفت:15 فروردین
برگشت :18 فروردین
ماهان سیر سام
02188525200
هتل پنج ستاره پارمیس کیش همراه با ناهار 990،000 920،000 رفت:15 فروردین
برگشت :18 فروردین
ماهان سیر سام
02188525200

برچسب ها
مطالب مرتبط